آشنایی با مهدکودک

پیش‌دبستانی و مهد کودک الفبای زندگی فعالیت آموزشی، پرورشی و فرهنگی خود را از سال 1393 در شیراز (همت جنوبی نبش کوچه 4)آغاز نمود و از اولین سال فعالیت خود به کسب سه ستاره نایل گردید.